Bộ điều khiển tụ bù Schneider Electric

Bộ điều khiển tụ bù Schneider Electric

Liên hệ: 0888.291.981

SP0405

Tụ bù

Thiết bị Schneider Electric

Mời liên hệ

762

Đo sóng hài bậc 3 đến bậc 19

Đo giá trị kvar thực tế của từng bước tụ bù

Truyền thông Modbus RS485

Cảnh báo các bất thường xảy ra ở tủ bù

 

Xem tiếp

Hỗ trợ trực tuyến

Sale 1

(Kinh doanh)

Sale 2

(Kinh doanh)

Hotline

(Kinh doanh)

Hỗ trợ

(Chăm sóc khách hàng)

Phản hồi bài viết

(5 stars)
Xin mời chọn sao...
wait image
Gửi đi
 Đăng ký báo giá