Cầu dao phụ tải

Cầu dao phụ tải


Cầu dao phụ tải ngoài trời

Liên hệ: 0888.291.981
SP0342
Cầu dao phụ tải ngoài trời
Giá bán: Liên hệ: 0888.291.981

Tình trạng : Mời liên hệ

Mô tả tóm tắt:

Cầu dao phụ tải ngoài trời là cầu dao được lắp đặt ngoài trời và đóng cắt được khi có tải, và được dập hồ quang bằng hộp dầu cách điện. 

Cầu dao phụ tải ngoài trời 24-35KV hộp dập dầu
Giá bán: Liên hệ: 0888.291.981

Tình trạng : Mời liên hệ

Mô tả tóm tắt:

Cầu dao phụ tải 24-35KV hộp dập dầu là cầu dao được lắp đặt ngoài trời và đóng cắt được khi có tải, và được dập hồ quang bằng hộp dầu cách điện. 

Cầu dao phụ tải LBS

Liên hệ: 0888.291.981
SP0186
Cầu dao phụ tải LBS
Giá bán: Liên hệ: 0888.291.981

Tình trạng : Mời liên hệ

Mô tả tóm tắt:

Cầu dao phụ tải LBS (Load Break Switch) là một khí cụ điện dùng để đóng cắt mạch điện. Nó ưu việt hơn so với dao cách ly hay cầu dao thường là có thể đóng/cắt khi có phụ tải. Cầu dao phụ tải thường được sử dụng phổ biến tại Việt Nam để đóng cắt mạch điện trung áp (6kV đến 35kV)

 Đăng ký báo giá