Thiết bị IDEC

Thiết bị IDEC


Nút nhấn Idec YW1L-AF2E10Q4Y có đèn size 22mm 1NO nhấn giữ
Giá bán: Liên hệ: 0888.291.981

Tình trạng : Mời liên hệ

Mô tả tóm tắt:

Nút nhấn Idec YW1L-AF2E10Q4Y, loại phẳng, có đèn, size 22mm, 1NO, nhấn giữ

Nút nhấn Idec YW1L-AF2E11Q4G có đèn size 22mm 1NC-1NO nhấn giữ
Giá bán: Liên hệ: 0888.291.981

Tình trạng : Mời liên hệ

Mô tả tóm tắt:

Nút nhấn Idec YW1L-AF2E11Q4G, loại phẳng, có đèn, size 22mm, 1NO-1NC, nhấn giữ

Công tắc xoay Idec 3 vị trí YW1K-3AE11 size 22mm 1NO-1NC
Giá bán: Liên hệ: 0888.291.981

Tình trạng : Mời liên hệ

Mô tả tóm tắt:

Công tắc xoay Idec 3 vị trí YW1K-3AE11, size 22mm, tiếp điểm 1NO-1NC, tự giữ

Công tắc xoay Idec 3 vị trí YW1K-33DE20 size 22mm 2NO
Giá bán: Liên hệ: 0888.291.981

Tình trạng : Mời liên hệ

Mô tả tóm tắt:

 Công tắc xoay Idec 3 vị trí YW1K-33DE20, size 22mm, tiếp điểm 2NO, tự trả về từ 2 bên

 Đăng ký báo giá