Thiết bị Selec

Thiết bị Selec


HYCT 31x11 600/5 - Biến dòng vuông 600/5A Selec

Liên hệ: 0888.291.981
HYCT 31X11 600/5
HYCT 31x11 600/5 - Biến dòng vuông 600/5A Selec
Giá bán: Liên hệ: 0888.291.981

Tình trạng : Mời liên hệ

Mô tả tóm tắt:

Nhà sản xuất: Selec

Mã sản phẩm: HYCT 31x11 600/5

Mô tả: Biến dòng vuông HYCT 31x11 600/5

TS2M1-1-16A-230V - Bộ định thời Timer Switch Selec
Giá bán: Liên hệ: 0888.291.981

Tình trạng : Mời liên hệ

Mô tả tóm tắt:

Nhà sản xuất: Selec

Mã sản phẩm: TS2M1-1-16A-230V

Mô tả: Bộ định thời gian TS2M1-1-16A-230V

600PSR-280/520 - Rơ le bảo vệ ngược pha và mất pha Selec
Giá bán: Liên hệ: 0888.291.981

Tình trạng : Mời liên hệ

Mô tả tóm tắt:

Nhà sản xuất: Selec

Mã sản phẩm: 600PSR-280/520

Mô tả: Rơ le bảo vệ ngược pha mà mất pha.

MFM384-R-C - Đồng hồ đo đa chức năng Selec
Giá bán: Liên hệ: 0888.291.981

Tình trạng : Mời liên hệ

Mô tả tóm tắt:

Nhà sản xuất: Selec

Mã sản phẩm: MFM384-R-C

Mô tả: Đồng hồ đo V, A, Hz, Pf, kWh, kVArh,kVA kVAh, kW, kVAr. Hiển thị 3 hàng, dạng LCD có đèn nền.

 Đăng ký báo giá