CB bảo vệ động cơ loại từ và nhiệt GV2LE

CB bảo vệ động cơ loại từ và nhiệt GV2LE by Schneider Electric

Liên hệ: 0888.291.981

SP0433

Thiết bị điện Schneider Electric

Thiết bị Schneider Electric

Mời liên hệ

455

Tích hợp rơle nhiệt bảo vệ quá tải, ngắn mạch và bảo vệ mất pha

Chl thị trạng thái ON-TRIP-OFF

Xem tiếp

Hỗ trợ trực tuyến

Sale 1

(Kinh doanh)

Sale 2

(Kinh doanh)

Hotline

(Kinh doanh)

Hỗ trợ

(Chăm sóc khách hàng)

Phản hồi bài viết

(5 stars)
Xin mời chọn sao...
wait image
Gửi đi
 Đăng ký báo giá