CB bảo vệ động cơ loại từ và nhiệt GV2P

CB bảo vệ động cơ loại từ và nhiệt GV2P by Schneider Electric

Liên hệ: 0888.291.981

SP0249

Thiết bị điện Schneider Electric

Thiết bị Schneider Electric

Mời liên hệ

683

Bảo vệ ngắn mạch

Phải dùng phối hợp với rờ le nhiệt bảo vệ động cơ

Chỉ thị trạng thái ON-TRIP-OFF

Xem tiếp

Hỗ trợ trực tuyến

Sale 1

(Kinh doanh)

Sale 2

(Kinh doanh)

Hotline

(Kinh doanh)

Hỗ trợ

(Chăm sóc khách hàng)

Phản hồi bài viết

(5 stars)
Xin mời chọn sao...
wait image
Gửi đi
 Đăng ký báo giá