Máy cắt không khí ACB-Easy Pact EVS 800-4000A

Máy cắt không khí ACB-Easy Pact EVS 800-4000A by Schneider Electric

Liên hệ: 0888.291.981

SP0535

Thiết bị điện Schneider Electric

Thiết bị Schneider Electric

Mời liên hệ

Bảo vệ bằng trip điện tử ET

Trip unit chinh định từ 0.4 -1

Lắp đặt kiểu cố đình/ rút kéo

Dùng chung một vài phụ kiện với EasyPact MVS

Ui: 1000Vac

Ue: 690Vac

lcu: 65kA@440Vac

lcu = lcs = lew @1s

 

Xem tiếp

Hỗ trợ trực tuyến

Sale 1

(Kinh doanh)

Sale 2

(Kinh doanh)

Hotline

(Kinh doanh)

Hỗ trợ

(Chăm sóc khách hàng)

Phản hồi bài viết

(5 stars)
Xin mời chọn sao...
wait image
Gửi đi
 Đăng ký báo giá