Máy cắt HAS Hyundai

Máy cắt HAS Hyundai

Liên hệ: 0888.291.981

SP0811

Thiết bị HyunDai

Thiết bị điện Hyundai

Mời liên hệ

Xem tiếp

Hỗ trợ trực tuyến

Sale 1

(Kinh doanh)

Sale 2

(Kinh doanh)

Hotline

(Kinh doanh)

Hỗ trợ

(Chăm sóc khách hàng)

Chi tiết Máy cắt HAS

STT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 HAS Series
 HAS Series
Dòng định mức
Chủng loại
Cách vận hành
Rơ le bảo vệ
3P
Model Name
4P
Model Name
ACB loại HAS
1
630A (35kA)
Cố định
Bằng motor
 HAS06-3FM-02
 HAS06-4FM-02
2
Kéo ra kéo vào
 HAS06-3DM-02
 HAS06-4DM-02
3
800A (35KA)
Cố định
Bằng motor
 HAS08-3FM-02
 HAS08-4FM-02
4
Kéo ra kéo vào
 HAS08-3DM-02
 HAS08-4DM-02
5
1000A (65KA)
Cố định
Bằng motor
 HAS10-3FM-02
 HAS10-4FM-02
6
Kéo ra kéo vào
 HAS10-3DM-02
 HAS10-4DM-02
7
1250A (65KA)
Cố định
Bằng motor
 HAS12-3FM-02
 HAS12-4FM-02
8
Kéo ra kéo vào
 HAS12-3DM-02
 HAS12-4DM-02
9
1600A (65KA)
Cố định
Bằng motor
 HAS16-3FM-02
 HAS16-4FM-02
10
Kéo ra kéo vào
 HAS16-3DM-02
 HAS16-4DM-02
11
2000A (65KA)
Cố định
Bằng motor
 HAS20-3FM-02
 HAS20-4FM-02
12
Kéo ra kéo vào
 HAS20-3DM-02
 HAS20-4sM-02
 

Phản hồi bài viết

(5 stars)
Xin mời chọn sao...
wait image
Gửi đi
 Đăng ký báo giá