Máy cắt HIAS Hyundai

Máy cắt HIAS Hyundai

Liên hệ: 0888.291.981

SP0499

Thiết bị HyunDai

Thiết bị điện Hyundai

Mời liên hệ

292

Xem tiếp

Hỗ trợ trực tuyến

Sale 1

(Kinh doanh)

Sale 2

(Kinh doanh)

Hotline

(Kinh doanh)

Hỗ trợ

(Chăm sóc khách hàng)

Chi tiết Máy cắt HIAS

STT
Thông số Kỹ Thuật
  Series
 Series
Dòng định mức
Chủng loại
Cách vận hành
Rơ le bảo vệ
3P
Model Name
4P
Model Name
ACB loại HiAS
1
630A (50kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAS06-3FM-02
 HiAS06-4FM-02
2
Kéo ra kéo vào
 HiAS06-3DM-02
 HiAS06-4DM-02
3
800A (50kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAS08-3FM-02
 HiAS08-4FM-02
4
Kéo ra kéo vào
 HiAS08-3DM-02
 HiAS08-4DM-02
5
1000A(50kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAS10-3FM-02
 HiAS10-4FM-02
6
Kéo ra kéo vào
 HiAS10-3DM-02
 HiAS10-4DM-02
7
1250A(50kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAS12-3FM-02
 HiAS12-4FM-02
8
Kéo ra kéo vào
 HiAS12-3DM-02
 HiAS12-4DM-02
9
1600A(50kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAS16-3FM-02
 HiAS16-4FM-02
10
Kéo ra kéo vào
 HiAS16-3DM-02
 HiAS16-4DM-02
11
2000A(65kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAS20-3FM-02
 HiAS20-4FM-02
12
Kéo ra kéo vào
 HiAS20-3DM-02
 HiAS20-4DM-02
13
2500A (65kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAS25-3FM-02
 HiAS25-4FM-02
14
Kéo ra kéo vào
 HiAS25-3DM-02
 HiAS25-4DM-02
15
3200A (65kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAS32-3FM-02
 HiAS32-4FM-02
16
Kéo ra kéo vào
 HiAS32-3DM-02
 HiAS32-4DM-02

Phản hồi bài viết

(5 stars)
Xin mời chọn sao...
wait image
Gửi đi
 Đăng ký báo giá