Máy cắt HiAN Hyundai

Máy cắt HiAN Hyundai

Liên hệ: 0888.291.981

SP0771

Thiết bị HyunDai

Thiết bị điện Hyundai

Mời liên hệ

668

Xem tiếp

Hỗ trợ trực tuyến

Sale 1

(Kinh doanh)

Sale 2

(Kinh doanh)

Hotline

(Kinh doanh)

Hỗ trợ

(Chăm sóc khách hàng)

Chi tiết Máy cắt HiAN

STT
Thông Số Kỹ Thuật
  Series
 Series
Dòng định mức
Chủng loại
Cách Vận hành
Rơ le bảo vệ
3P
Model Name
4P
Model Name
ACB loại HiAN
1
630A (70kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAN06-3FM-02
 HiAN06-4FM-02
2
Kéo ra kéo vào
 HiAN06-3DM-02
 HiAN06-4DM-02
3
800A (70kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAN08-3FM-02
 HiAN08-4FM-02
4
Kéo ra kéo vào
 HiAN08-3DM-02
 HiAN08-4DM-02
5
1000A (70kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAN10-3FM-02
 HiAN10-4FM-02
6
Kéo ra kéo vào
 HiAN10-3DM-02
 HiAN10-4DM-02
7
1250A (70kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAN12-3FM-02
 HiAN12-4FM-02
8
Kéo ra kéo vào
 HiAN12-3DM-02
 HiAN12-4DM-02
9
1600A (70kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAN16-3FM-02
 HiAN16-4FM-02
10
Kéo ra kéo vào
 HiAN16-3DM-02
 HiAN16-4DM-02
11
2000A (70kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAN20-3FM-02
 HiAN20-4FM-02
12
Kéo ra kéo vào
 HiAN20-3DM-02
 HiAN20-4DM-02
13
2500A (85kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAN25-3FM-02
 HiAN25-4FM-02
14
Kéo ra kéo vào
 HiAN25-3DM-02
 HiAN25-4DM-02
15
3200A(85kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAN32-3FM-02
 HiAN32-4FM-02
16
Kéo ra kéo vào
 HiAN32-3DM-02
 HiAN32-4DM-02
17
4000A (100kA)
Kéo ra kéo vào
Bằng motor
 HiAN40-3DM-02
 HiAN40-4DM-02
18
5000A (120kA)
Kéo ra kéo vào
Bằng motor
 HiAN50-3DM-02
 HiAN50-4DM-02
19
6300A (120kA)
Kéo ra kéo vào
Bằng motor
 HiAN63-3DM-02
 HiAN6
 

Phản hồi bài viết

(5 stars)
Xin mời chọn sao...
wait image
Gửi đi
 Đăng ký báo giá