Aptomat tép Hyundai

Aptomat tép Hyundai

Liên hệ: 0888.291.981

SP0095

Thiết bị HyunDai

Thiết bị điện Hyundai

Mời liên hệ

280

Xem tiếp

Hỗ trợ trực tuyến

Sale 1

(Kinh doanh)

Sale 2

(Kinh doanh)

Hotline

(Kinh doanh)

Hỗ trợ

(Chăm sóc khách hàng)

Chi tiết Aptomat tép

Loại
Fame
Mã hiệu
Type
Số cực Number of Poles (P) Dòng định mức
Rated Current(A)
Dòng cắt
Breaking Current (kA)
220V/240V 380V 400/460V
HiBD HiBD63 1, 2, 3 5, 6, 10, 15. 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 6kA 6kA 6kA
HiBD-N HiBD63-N 1, 2, 3 1+N, 3+N 5, 6, 10, 15. 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 6kA 6kA 6kA

Phản hồi bài viết

(5 stars)
Xin mời chọn sao...
wait image
Gửi đi
 Đăng ký báo giá